De nieuwe opleiding ‘Leidinggeven aan veilig werken’ van Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) leidt tot bijschrijving in het landelijk erkende Centraal Diploma Register (CDR).

Voor het effectief kunnen toepassen van kennis over veiligheid en procedures is het nodig dat iemand óók over de nodige leidinggevende vaardigheden beschikt. Een belangrijke pijler in de 6.1 update van het VCA-schema en certificeringsvoorwaarde is het beschikken en aantonen van leidinggevende vaardigheden.

Leidinggeven kun je leren!

De operationeel leidinggevende is ontzettend belangrijk voor het verbeteren en behouden van veiligheid op de werkvloer. De operationeel leidinggevende is de spil van de organisatie. Daar hoort bij, een goede voorbereiding op verantwoordelijkheden en uitdagingen die bij de functie horen. Dus ook voorbereiding op de verwachte vaardigheden en gedrag. 

Deze training van 2,5 dag biedt daartoe speciaal ontwikkelde en actuele lesstof met prikkelende praktijkgerichte inhoud en oefeningen.

Waarom aandacht voor leidinggevende vaardigheden? 

Veel leidinggevenden hebben ervaring met uitvoerende werkzaamheden. Ook hebben veel leidinggevenden basiskennis van veilig en gezond werken. Meer en meer wordt echter vanuit hun leidinggevende rol ook van hen verwacht dat zij collega’s praktisch begeleiden om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen.

Onze SSVV-training ‘Leidinggeven aan veilig werken’ is het voorbeeld van hoe bedrijven kunnen investeren in de vaardigheden en het gedrag van de operationeel leidinggevende.

Hallo operationeel leidinggevende!

Deze training is bedoeld voor operationeel leidinggevenden, zoals uitvoerders, voormannen, ploegleiders, preventiemedewerkers en voorlieden en voor iedereen die veiligheidsaanspreekpunt is tijdens werkzaamheden voor collega’s, toezichthouders, management en externen. 

In deze training oefen je met modellen en handvatten die jou als operationeel leidinggevende helpen. Je ontwikkelt de vaardigheden die je versterken in je leidinggevende rol. Denk daarbij aan het snel en toch zorgvuldig beoordelen van een situatie om te kunnen beslissen over de juiste vervolgstappen. En ook: hoe breng je de boodschap zo over dat het beoogde doel ook wordt bereikt?

De werkgever kan deze training ook als incompany training inzetten om de vaardigheden van de operationeel leidinggevenden verder te ontwikkelen (prijs op aanvraag).

Hoofddoelen en programma van de training

In deze training staat het aanleren van leidinggevende vaardigheden centraal:

  • Enerzijds het planmatig leren verbeteren van de veiligheid op de werkvloer. Hoe verzamel je de juiste informatie? Hoe analyseer je en kom je tot een besluit over de aanpak?
  • Anderzijds het effectief leren communiceren: hoe kom je tot gedragen beslissingen? Hoe zorg je dat besluiten worden geïmplementeerd en mensen zich eraan houden?
  • Een praktijkgerichte aanpak: we gebruiken situaties uit de eigen werkomgeving. Leer anders naar problemen te kijken, analyseer situaties en neem beslissingen die de veiligheid verhogen en waarborgen.

Basisvereisten, duur en opbouw van de training 

De training ‘leidinggeven aan veilig werken’ duurt 2,5 dag. Om deel te kunnen nemen moet een cursist in het bezit zijn van het diploma VOL-VCA. Om de training met positief resultaat af te kunnen ronden, is aanwezigheid tijdens alle trainingsdagen verplicht. Daarnaast dient de deelnemer de bijbehorende opdrachten met een voldoende af te ronden. Vervolgens kan bijschrijving in het Centraal Diploma Register (CDR) plaatsvinden waardoor de gevolgde training ‘Leiding geven aan veilig werken’  ook tijdens audits aantoonbaar is.  

Accreditatie en meer informatie:

De training ‘Leidinggeven aan veilig werken’ staat onder auspiciën van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid in Den Haag. Gelling Publishing & Training en The Learning & Development Academy dragen zorg voor inhoud, uitvoering en logistiek en vormen hierin een samenwerkingsverband. 

Kosten, locatie en lestijden

De kosten voor deze training bedragen € 1.375,- per deelnemer, exclusief BTW en inclusief lesmateriaal, thee, koffie en lunch. 

Lestijden: 9:00-16:00 uur en van 9:00-12:00 uur.

Locaties: Den Haag, Capelle a/d IJssel, Utrecht


Trainingen in 2024

GroepLocatieDag 1Dag 2Dag 3 (halve dag)
1Den Haag6 juni 20 juni 4 juli 
2Capelle a/d IJssel13 juni 27 juni 11 juli
3Den Haag5 september 19 september3 oktober
4Utrecht10 september 24 september8 oktober
5Utrecht5 november 19 november3 december 
6Den Haag7 november 21 november3 december