Dit zijn de uitvoerenden

Sipke Gelling (Gelling Publishing & Training), Inge Stegmann (SSVV) en Sandra de Bont (The Learning & Development Academy)

Sipke Gelling

Uitgever en opleider

“Ik ben al jarenlang actief als uitgever en opleider op het gebied van arbeidsveiligheid, wetgeving en aansprakelijkheid. Als grondlegger van de Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden (IMA) én de opleiding Operationele Veiligheidskunde durf ik te stellen dat wij als uitgeverij en opleidingsinstituut het een en ander weten over veiligheid en veiligheidsculturen. Bij Gelling Veiligheid zijn we creatief en betrokken: we zitten dicht op de mensen die we trainen. Dat geeft – vinden wij en onze cursisten/deelnemers – het beste resultaat.

Leidinggeven aan Veilig Werken is een training die wij graag mede vormgeven en ondersteunen met onze kennis en kunde. Daar is iedereen bij gebaat, zowel de werknemer als de werkgever.”


“De Learning and Development Academy is ontstaan in de tijd dat ik directeur was bij VOTOB, de Nederlandse branchevereniging voor tankopslagbedrijven. Daar werd ik mij bewust van het belang van veiligheid, en alle krachten die invloed uitoefenen op die veiligheid. Niet alleen de tastbare veiligheidsvoorzieningen (hardware), maar vooral ook de niet tastbare: de managementsystemen (software) en de veiligheidsbeleving van alle medewerkers (mindware). Dit leidde tot de oprichting van de Safety Maturity Tool, die veiligheidsaspecten kan meten en verbeteren en de MBO4 opleiding Technisch Leidinggeven.

De training Leidinggeven aan Veilig Werken vloeit hier min of meer uit voort. We maken operationeel leidinggevenden vakbekwaam als veiligheidsdeskundige op de werkplek.”